Közzététel – 2013. évi CCXXXVII. tv. 122. § 4. bek. b. pont

H-FH-1-721/2016. számú határozat
A Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-043410) (Pénzügyi Vállalkozás) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsának a felhatalmazása alapján a következő határozatot hozom.
I. Kötetezem a Pénzügyi Vállalkozást, hogy

a) a 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó éves beszámolóit a jelen határozatban hivatkozott immateriális javak mérlegen kívüli tételként történő szerepeltetése mellett 2017. január 30. napjáig módosítsa a számvitel rendjére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;

b) Pénzügyi Vállalkozás részére könyvvizsgálati feladatokat ellátó jelenlegi könyvvizsgáló helyett 2017. január 30. napjáig válasszon más könyvvizsgálót;

c) az a) pont szerint módosított 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó éves beszámolóit haladéktalanul vizsgáltassa felül a b) pont alapján megválasztott új könyvvizsgálóval.
II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Pénzügyi Vállalkozás számára, hogy a rendelkező rész I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített — az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott — belső ellenőri jelentést 2017. február 28« napjáig küldje meg az MNB részére.